Dragers

Op de dag van het afscheid wordt de overleden veelal vooraf en aan het einde van de afscheidsdienst de kerk of aula ingereden of gedragen. Steeds vaker vindt een familie het fijn dit zelf te doen en dat kan. De kist staat daarvoor op een rijdende baar of kan gedragen worden in de hand of op de schouders. Wij begeleiden u daar natuurlijk bij.

Ook op de begraafplaats moet de overledene naar het graf gedragen of gereden worden. De familie kan dat als men dat wil ook zelf doen. De kist wordt dan ook op het graf geplaatst door de familie of vrienden.
Wanneer u het niet prettig vindt het dragen zelf te doen of daarvoor niet de mensen in de eigen kring heeft kan daarvoor professionele dragers worden ingehuurd. Zij dragen de kist op de schouders naar het graf.

Dehelpendehand.info