Nieuws en bijzondere onderwerpen

 

Nabestaandencafé te Rhijnhof Leiden

Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaatsvinden voor mensen die een naaste hebben verloren. De bijeenkomsten vinden om de 6 weken plaats op zondag van 14.30-16.30 uur in Theehuis Veldheim te Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 10 in Leiden. Bij elke bijeenkomst wordt onder professionele begeleidng een ander thema besproken. Een overzicht van de thema's vindt u op de  website: www.nabestaandencafeleiden.nl . Voor 2018 een programma samengesteld met diverse onderwerpen.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 2 september met als onderwerp 'Gevoelens van rouw'  Door Derk de Kok en Nelleke van der Oord.

 

Sfeervol Gedenken in Licht 2017 goed bezocht.

Op zaterdag 9 december werd voor de tweede keer door Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding ‘Gedenken in Licht’ in de aula op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan in Katwijk georganiseerd.
 “Er blijft altijd behoefte aan herdenken, ook vele jaren na een overlijden.” Wat bleek uit de grote opkomst en een reactie van iemand die vroeg of het volgend jaar weer op dezelfde tijd zou zijn als dit jaar. Deze persoon kwam omdat één van de ouders was overleden en vond troost bij deze vorm van gedenken. 
Het waren allemaal mensen met hetzelfde doel: hun geliefde te gedenken in licht.

De aula en omgeving waren sfeervol ingericht. Men kon onder andere gedenken met kaarslicht, bij zang en muziek. Er werden verhalen verteld, er was een rouwcoach aanwezig. Men kon de namen van dierbaren opgeven die vervolgens werden voorgelezen. 
Dit jaar was er ook voor kinderen de mogelijkheid iets te maken om iemand te gedenken.    
Deze 2e editie van Gedenken in  Licht, is ondanks het verdriet en gemis, wederom een warme avond geworden waar veel mensen troost hebben gevonden.
Deze middag is mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en sponsoren die Gedenken in Licht een warm hart toedragen. Bakkerij Krijn Verdoes, Tuincentrum de Uiver, Bakker C. Guijt, Dineke Ooms Azul coaching en verliesbegeleiding en Leta Jansen Afscheid met Veerkracht en de muzikanten Rob Zondag, Greet Haasnoot, Jan van der Perk en Dirk Janssens.

               

 

Gedenkavond 2017 

Dit jaar was de jaarlijkse gedenkavond op donderdag 7 september in de Open Hofkerk te Katwijk aan den Rijn. 

In een periode van verdriet en rouw door verlies van een geliefde, ouder, kind of vriend is het goed met elkaar een moment stil te staan bij dit verlies. 

Als spreker voor deze avond was Arthur Polspoel uitgenodigd. Hij is docent pastoraaltheologie en verbonden aan de Theologische Faculteit Tilburg. Hij begeleidt rouwgroepen en verzorgt lezingen, symposia en cursussen rond rouw, terminale zorg, zingeving en eenzaamheid, gespecialiseerd in rouwverwerking. 

Het was een mooie, fijne avond waarin familileden of vrienden een kaars aanstaken voor degene, die zij wilden gedenken en Arthur Pospoel vertelde wat rouwverwerking kan inhouden en hoe ieder hier op zijn of haar eigen manier mee omgaat. Dat er geen foute manier van rouwen is en dat er bijvoorbeeld geen voorgeschreven periode voor rouwen is. Er was veel herkenbaarheid voor de aanwezigen.

Jan van der Spek begeleidde de avond met prachtige liedjes en Albert van Duijn sloot de bijzondere avond af met een mooi verhaal, waarna er gelegenheid was om met elkaar een kopje koffie te drinken.

 

Aangifte gemeente levenloos geboren kindje

Ouders hadden veelal grote moeite met de akte 'levenloos geboren kind', omdat de aanduiding «levenloos geboren» miskent dat hun kind feitelijk heeft bestaan, althans dat het tijdens de zwangerschap heeft geleefd. De wijziging komt tegemoet aan een sterk gevoelde wens van ouders van een levenloos geboren kind.

Tot voor kort kreeg je bij het doen van aangifte van een overleden kindje een ' akte van levenloos geboren kind'. Per 1 juli 2017 is dit veranderd, hiervoor in de plaats is nu een akte met als opschrift 'akte van geboorte (levenloos)' gekomen.

                                                                                                                                    

Natuurbegraafplaats

De dichtst bijzijnde natuurbegraafplaats ligt in Gouda, het is de parkachtige omgeving van (Natuur-)Begraafplaats IJsselhof. Op een natuurbegraafplaats wordt de overledene in de vrije natuur begraven. De gedachte hierachter is dat wat uit de natuur komt, ook terug gaat naar de natuur. Afhankelijk van het soort graf dat men kiest, wordt de plek aangeduid met een heester of bedekt met kruiden en bloemen.

Bij een begrafenis op de natuurbegraafplaats dient de kist duurzaam geproduceerd en biologisch afbreekbaar te zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan wilgentenen, bamboe, bananenblad of ongelakt hout. De natuurbegraafplaats is een prachtig aangelegd park, waar mensen alle gelegenheid hebben om te wandelen, te rusten en te herdenken.

                                                                                                                                             


Vlindersluitingen

Veel mensen ervaren het sluiten van de kist als een moeilijke fase/stap op weg naar het definitieve afscheid van een overledene. Het sluiten van de kist kan thuis plaatsvinden, maar ook in het uitvaartcentrum, in de kerk of in het crematorium voorafgaand aan de plechtigheid. Je kunt het als kinderen of familie samen doen. 
Een moeilijk moment.
In plaats van de gebruikelijke knoppen heeft grafkistenmaker Radboud Spruit sluitingen ontworpen in de vorm van vlinders.
Een grote houten vlindersluiting die past op de standaard fabriekskist.
Vaak spreekt de symboliek van vlinders mensen aan.
In de praktijk wordt de vlinder vaak gebruikt door families met kinderen. Zij kunnen voor hun overleden opa, oma, vader of moeder een vlinder beschilderen en op een zorgvuldig gekozen moment de vlinder op de kist draaien. Soms worden er een of twee vlinders gebruikt, soms staat de kist er vol mee. Onbeschilderd is de vlinder ook heel mooi.

De vlinders worden blanco geleverd, maar kunnen door u worden beschilderd.
Ze worden gemaakt in Noord-Pakistan, in een project van ex-verslaafden die zo een nieuw leven kunnen opbouwen

                                                               vlinder               

Soms wordt na een afscheid een vlinder van de kist afgedraaid om als herinnering mee naar huis te nemen.

 

Laatste rustplaats grafmonument

Een wandelpad gemaakt van oude grafmonumenten. Locatie wandelpad. Fort Vijfhuizen

Grafmonument

  

Gedenkavond voor ouders 'Stil Verdriet'

In 2014 werkte Mies Schoneveld 10 jaar als uitvaartondernemer in Katwijk en de omliggende regio. Een jubileum wat niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Vaak is zo'n jubileum aanleiding tot een receptie of andere feestelijkheden en dat willen we nu graag anders doen. Eigenlijk wilden wij iets terug doen voor de mensen die ons de afgelopen jaren het vertrouwen hebben gegeven. Elke keer voelt het weer als een eer om bij een familie gevraagd te worden en dat is het ook.

Zo hebben we onder andere in april 2014 met elkaar stilgestaan bij het vaak stille verdriet van het verlies van een kind.
De kinderen zijn deze avond herdacht, hun namen genoemd, een mooi moment om even bij dit verlies stil te staan. Er was een lezing over verschillende manieren van verwerking en zeker niet onbelangrijk een avond waarbij verschillende ouders een fijn contact met elkaar kregen. De gedenkavond voor ouders bleek een waardevol moment van delen.

Met medewerking van
Ellen Kruijer  (Gastspreker) 
Talitha Mugge (Harp)
Eva Lagemaat (Viool)