Verzekering

Een uitvaartverzekering voorkomt dat naasten later de kosten van de uitvaart moeten betalen. Er zijn verschillende vormen van uitvaartverzekeringen. Het bedrag dat de verzekering uitkeert is afhankelijk van het soort verzekering.

Een kapitaalverzekering biedt de meeste vrijheid, na overlijden wordt een vrij besteedbaar bedrag uitgekeerd.

Een naturaverzekering keert geen geld uit maar biedt een vast pakket aan diensten en producten. Wanneer alternatieven de voorkeur genieten, bijvoorbeeld u wenst een andere kist, moet er worden bijbetaald. Bij deze verzekering wordt vaak de indruk gewekt dat u gebonden bent aan een bepaalde uitvaartonderneming, maar u bent vrij om daarvan af te wijken.

Onafhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent kan de uitvaart door ons verzorgd worden.