De verzorging

De verzorging van de overledene
De laatste zorg voor een overledene wordt door ons en als u dat wilt samen met u gedaan. Deze verzorging houdt in het wassen en kleden van het lichaam. Waarbij ook hoort het scheren, (opmaken als dat gewenst is), of de haren wassen.
De ervaring leert dat er in eerste instantie nog wel eens schroom is bij familie of vrienden. De praktijk wijst uit dat men achteraf met een positief gevoel terugkijkt dit samen met ons of als naasten met elkaar te hebben gedaan.
Natuurlijk zorgen wij voor de benodigde materialen en wordt goed uitgelegd wat er moet gebeuren.

Balseming
De wet schrijft voor dat de uitvaart binnen 6 werkdagen na het overlijden moet plaatsvinden. Deze periode kan als er feestdagen zijn uitlopen.
Vanaf 2011 is balseming (thanathopraxie) in Nederland wettelijk toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer de uitvaart om welke reden dan ook later dan gewenst plaatsvindt of wanneer u het niet prettig vindt van een koeling gebruik te maken kan deze lichte vorm van balseming toegepast worden.
Als de wens voor balseming er is, kunnen wij dit voor u regelen. Hiervoor schakelen wij een erkende thanathopraxeur in. Het lichaam van de overledene moet hiervoor naar een locatie waar de balsemimg wordt toegepast worden overgebracht en weer terug.