Begraven of cremeren

GrafgroenBegraven is mogelijk op elke begraafplaats die u wilt, mits daar natuurlijk plaats is. Elke begraafplaats biedt de keuze uit zogenaamde eigen of familie graven en algemene graven.

Voor een eigen graf huurt u voor een bepaalde periode een graf, meestal is daarin ruimte voor 3 personen. U als "eigenaar" van het graf mag bepalen wie daar in begraven worden. Het eigendomsrecht van een eigen graf kan steeds voor 10 jaar verlengd worden en daardoor langdurig binnen een familie blijven. Soms is er al een familiegraf aanwezig en kunt u in overleg met de rechthebbende hier gebruik van maken.
In een algemeen graf, worden verschillende personen die geen relatie met elkaar hebben in volgorde van overlijden begraven. Dit wordt bepaald door de gemeente of eigenaar van de begraafplaats. Na 10 jaar, de wettelijke minimale grafrust, kan het graf opgeheven worden, verlenging is niet mogelijk. De kosten voor een algemeen graf zijn lager dan een eigen graf.

 

Cremeren
Een crematie kan plaatsvinden in een crematorium naar keuze. Vaak wordt gebruik gemaakt van een locatie binnen de eigen regio, maar het komt ook voor dat een familie naar de plaats wil waar iemand vandaan komt of al eerder een crematie heeft gehad.
De afscheidsbijeenkomst kaAsverstrooiingn worden gehouden in de aula van het crematorium, maar ook in een kerk of andere ruimte die u op prijs stelt. Na de samenkomst wordt de overledene in de oven geplaatst. Indien de nabestaanden willen, is het mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Dit gebeurt altijd zeer zorgvuldig en er kan ook maar 1 overledene tegelijk gecremeerd worden. Volgens de wet moet daarna de as nog een maand bij het crematorium bewaard blijven voordat u als nabestaande er over kunt beschikken.