Rouwverwerking

Rouwen is hard werken wordt gezegd door diverse deskundigen.
Wat heel belangrijk is te weten, is dat iedereen op zijn of haar eigen manier rouwt.
Daarvoor is geen recept bekend of advies mogelijk.
Blijf dicht bij jezelf, je eigen gevoel geeft goed aan wat het beste voor je is.De een wil bijvoorbeeld weer snel aan het werk, terwijl de ander daar echt de energie niet voor heeft. Iedereen heeft daarin zijn eigen weg te gaan.

foto-info-mies-schoneveld

Jaarlijks organiseren wij een gedenkavond . Met deze avond willen u een steuntje in de rug geven en de herinnering aan degene die is overleden in ere houden. Tijdens deze avond is er gelegenheid om de naam van uw dierbare te noemen en daarbij een kaars aan te steken.
Die avond nodigen wij een spreker uit die vertelt over verlies, het rouwproces wat u doormaakt, en hoe verder te gaan.
Deze avond wordt steeds in november georganiseerd. In oktober worden hiervoor de uitnodigingen verstuurd aan families van het voorgaande jaar.

gedenkavond-kind-mies-schoneveld

Rondom rouw zijn verschillende sites voor diverse doelgroepen met informatie. Soms vindt u daar lotgenoten, een andere keer herkenning.

www.verliesverwerken.nl
Deze site is het meest breed georiënteerd. Is voor vele doelgroepen, ook voor jongeren wel een link te vinden.

www.broederzielalleen.nl
Het verlies van een broer of zus een plaats geven.

www.rouw.nl