Mies Schoneveld

Bij het starten van mijn bedrijf in 2004 was mijn belangrijkste drijfveer om elke uitvaart tot een persoonlijke uitvaart te maken. Door samen met u als nabestaande te zoeken naar een vorm die past en recht doet aan de overledene, zodat er een waardevolle herinnering blijft bestaan. De afgelopen 15 jaar hebben veel families mij het vertrouwen gegeven om een afscheid van een geliefde te verzorgen. Alle uitvaarten (groot, klein, traditioneel of juist niet) zijn bijzonder en persoonlijk geweest. Terugkijkend merk ik dat mijn drijfveer van toen nog steeds dezelfde is.
Ik hoop met dit werk nog jaren door te gaan.

Reacties van de vele families de afgelopen jaren: eerlijk, betrokken, rust en tijd, niet wars van persoonlijke wensen, advies, raadgever, aandacht voor details, we zijn door de week heen gesleept, hartelijk, warm, attent, passie, aardig, sociaal, geduldig, niet sturend. Fijne complimenten die wij van u kregen.

Onze kracht ligt in het op de achtergrond aanwezig zijn, en een familie ondersteunen waar nodig. Door het geven van persoonlijke aandacht en het informeren over de vele mogelijkheden en keuzes. Rust brengen in deze moeilijke tijd, het overzicht houden en daarnaast op alle momenten klaar staan voor de nabestaanden.
Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding is gegroeid en bestaat al een poos niet meer alleen uit Mies Schoneveld. Om mij heen heb ik een sterk team geformeerd. Een algemeen assistent, Yvonne Bierenbroodspot. Met daarnaast een aantal gastvrouwen als er extra hulp nodig is bij de uitvaarten.

Wilma Noort

Acht mooie jaren heb ik voor Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding, met Mies en Yvonne, mogen werken. 

Vele families heb ik begeleid bij het regelen van de uitvaart van hun geliefde, en wetend hoe belangrijk het is hier goed op terug te kunnen kijken, dank ik u hartelijk voor het vertrouwen dat ik van u kreeg.

Ook wil ik alle collega’s binnen de uitvaartbranche, van de verschillende ondernemingen en locaties, waarmee ik heb samengewerkt hartelijk danken. Het was fijn werken met ieder van jullie.

Als laatste dank ik Mies en Yvon voor de altijd fijne, warme en gezellige samenwerking. Het was een prachtafsluiting van mijn werkzame leven. ‘

Yvonne Bierenbroodspot

Na eerst werkzaam geweest te zijn op een ziekenhuislaboratorium en in de orthopedie, ben ik in 2011 bij Mies komen werken.

De afwisseling van kantoortaken (uitvaartpolissen, advertenties, facturen) en het assisteren bij verzorging en uitvaarten, maakt mijn werk gevarieerd en bijzonder.

Team en gastvrouwen

Bij diverse uitvaarten worden we ondersteund door de gastvrouwen. Zij nemen de bloemen in ontvangst en wijzen u waar nodig de weg.
Onze steun en toeverlaat zijn: Loes van der Laaken (re) en Fijke Haasnoot (li). Daarnaast Marianne Kleiwegt en Diana Heus (beide niet op de foto).

Netwerk

Bij het opstarten van mijn onderneming vond ik het belangrijk om contacten te onderhouden met gelijkgestemde uitvaartondernemers. Hier sta ik nog steeds achter en daarom ben ik actief lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers. Bij dit netwerk zijn ook kunstenaars van waden, kisten, grafmonumenten, urnen, herdenkingssieraden aangesloten. Wilt u hierover meer weten, kijkt u dan eens op de site: www.netwerkuitvaartvernieuwers.nl